למה אסטרטג?

שומרים על הכסף שלך

באסטרטג אנו מבינים כי כספם של המשקיעים נחסך בעמל רב, ועל כן חרת הבית על דגלו ערך עליון של סולידיות ושמרנות פיננסית, במטרה להקטין ככל שניתן את מרכיב הסיכון בהשקעה וכל זאת מבלי לפגוע בתשואה.

בכדי להיענות לאתגר, פועל באסטרטג צוות מקצועי ומיומן בעל ניסיון פיננסי רב, העושה שימוש במודלים מורכבים וכלים מהימנים הנשענים על עקרונות סטטיסטיים, טכניים ופסיכולוגיים.

מידת אהבת הסיכון של המשקיע היא אינדיבידואלית ומאופיינת בקשת רחבה של ציפיות תשואה ומוכנות ליטול סיכון בצדן. על כן באסטרטג ניתן דגש מרכזי לצמצום מידת הסיכון והתאמתו למאפייניו וצרכיו של כל משקיע באופן אישי.

פעילות ההשקעות באסטרטג מתבצעת במסגרת ייפוי כח בחשבון הבנק הפרטי של המשקיע, המתיר פעולות של קניה ומכירת ני"ע בלבד ללא הרשאה להפקדה או למשיכת כספים מהחשבון. ייפוי כח זה ניתן לביטול ע"י המשקיע בכל עת. כך מובטחת למשקיע הנאמנות הבנקאית.