ניהול תיקים

פילוסופיית השקעות

השקעה בניירות ערך מאפשרת מגוון אין סופי של הרכבים, ומהם נדרש מנהל ההשקעות לדלות את הרכיבים שייצרו את התמהיל המיטבי, כזה שיביא את תיק ההשקעות לשרת מטרות-על, והן: הקטנת הסיכון והתנודתיות למול העצמת התשואה, מזעור העלויות, התחשבות במס רווחי הון, והחשוב מכל - שמירה על השקט הנפשי של המשקיע.

כדי להשיג מטרות-על אלו, מנהלי ההשקעות באסטרטג עושים שימוש במגוון רחב של כלים, ובהם:

* השקעה מסורתית ישירה במניות ואגרות חוב הנסחרות בבורסה, ללא עירוב של קרנות נאמנות ומוצרים פיננסים מובנים, וזאת כדי להימנע מעמלות תיווך נוספות וכדי להגביר את השקיפות. 

* ניתוח אנליטי של ענפים וחברות, במטרה לזהות פערים בין שווי שוק למחיר הוגן, כפי שהיה נהוג היסטורית וכפי שמתומחר בחברות מתחרות.

* נטרול של חשיפה מטבעית כדי למתן רכיבים מגבירי סיכון נטולי תוחלת רווח.

* בחינת אטרקטיביות של אפיקי אגרות חוב, על בסיס עקום התשואות ובהתאם לתשואה העודפת למול אגרות החוב הממשלתיות.

* שימוש בכלי ניתוח טכני גראפיים, לזיהוי וחיזוי מגמות בשוק ההון.

* שימוש בניתוח עיוותים פסיכולוגיים על בסיס עבודת המחקר זוכת פרס הנובל של צמד הפסיכולוגים הפרופ' עמוס טברסקי ז"ל והפרופ' דניאל כהנמן, במטרה לחזות מגמות שייולדו מכשלים קוגניטיביים של השחקנים השונים בשוק ההון.