אודות אסטרטג

מבחינה היסטורית, השקעה בניירות ערך מהווה את האלטרנטיבה הטובה ביותר לחיסכון ארוך טווח, הן במונחי תשואה והן בזמינות כלי ההשקעה ונזילות כספי החיסכון (לעומת השקעות ריאליות ונדל"ן). ואולם, חשיפה לניירות ערך מחייבת גישה מקצועית, שקולה ואחראית, העושה שימוש בכלים מגוונים לניהול סיכונים והתאמה לצרכיו האישיים של המשקיע.


בית ההשקעות אסטרטג מציע פתרונות השקעה חכמים ויצירתיים עבור מגוון רחב של משקיעים, ומייצר עבורם תמהיל השקעה אישי פשוט וקריא, שקוף ומוגן בנאמנות בנקאית, תוך מזעור העלויות.


באסטרטג אנו מבינים כי כספם של המשקיעים נחסך בעמל רב, ועל כן חרת הבית על דגלו ערך עליון של סולידיות ושמרנות פיננסית, במטרה להקטין ככל הניתן את מרכיב הסיכון בהשקעה וכל זאת מבלי לפגוע בתשואה.


בכדי להיענות לאתגר, פועל באסטרטג צוות מומחים מקצועי ומיומן בעל ניסיון פיננסי רב, העושה שימוש במודלים מורכבים וכלים מהימנים הנשענים על עקרונות סטטיסטיים, טכניים ופסיכולוגיים.


אסטרטג הוא בוטיק השקעות ייחודי, שהוקם במטרה לתת מענה אישי לצרכיו ומאפייניו של כל משקיע.